Progressievoorbehoud - Schenking binnen de 3 jaar - Beginpunt van de termijn van 3 jaar

Standpunt nr. 16111 dd. 05.12.2016

Art. 2.8.3.0.3 § 1. VCF


 

2.8.3.0.3 § 1. VCF : Als er eerdere schenkingen van onroerende goederen bestaan tussen dezelfde partijen, die vastgesteld zijn door akten die dateren van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking van onroerende goederen en vóór die datum geregistreerd zijn of verplicht registreerbaar geworden zijn, wordt de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen gevoegd bij de belastbare grondslag van de nieuwe schenking om de toepasselijke schenkbelasting op de nieuwe schenking te bepalen.

 

De tekst van art. 2.8.3.0.3, § 1 is duidelijk. De termijn voor het progressievoorbehoud begint te lopen vanaf de datum van de authentieke schenkingsakte.

 

------------

  • publicatie op 03.01.2017