Klein beschrijf - vakantiehuisje (caravan / chalet )

Standpunt nr. 16115 dd. 05.12.2016

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Voor de aankoop van een chalet / andere vakantiehuisjes in recreatiegebied kan het klein beschrijf worden toegepast. Het valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de koper dat hij zal kunnen voldoen aan de inschrijvingsverplichting. De koper gaat de verbintenis aan zijn inschrijving te nemen op het adres van het gekochte goed. Als later blijkt dat de koper hier niet kan aan voldoen, vb. omdat er geen permanente huisvesting toegelaten is, dan worden aanvullende rechten plus een belastingverhoging verschuldigd. (zie ook In Werdefroy, nr. III/82/14 in fine).

Het bezit van een caravan, chalet belet de aankoop van een woning onder het regime van het klein beschrijf in principe niet, TENZIJ men bij de aankoop van de caravan, chalet ook reeds het klein beschrijf heeft genoten, en het aldus zelf als woning heeft beschouwd. In dat geval is klein beschrijf enkel mogelijk mits toepassing van de regel van het causaal verband (en dus vervreemding van caravan of chalet).

 

------------

  • publicatie op 03.01.2017

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044 Titel4a en SP 18044 Titel5a.