Sterkmaking

Standpunt nr. 16121 dd. 21.12.2016

Artt. 2.8.1.0.1 en 2.9.1.0.1.  VCF


 

Bij het verkooprecht verkoopt of koopt de sterkmaker de zaak en maakt zich sterk dat de eigenaar of de koper de overeenkomst zal bekrachtigen. De overeenkomst waarbij een van de partijen vertegenwoordigd is door een sterkmaker, kan dan belast worden alsof de betrokken partij zelf in de akte was tussengekomen.

Een schenking, waarbij de begiftigde vertegenwoordigd is bij sterkmaking, geeft geen aanleiding tot de heffing van de schenkbelasting. Bij een schenking is immers de uitdrukkelijk aanvaarding van de begiftigde vereist.

 

--------

  • publicatie op 10.01.2017