Verkooprecht van 5% - Verkrijging van de geheelheid eigendom door natuurlijke personen

Standpunt nr. 17005 dd. 23.01.2017

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Het verlaagd tarief van 5% kan enkel worden ingeroepen door natuurlijke personen.

Bij de aankoop in onverdeeldheid van de geheelheid van een woning door een natuurlijke persoon en een vennootschap, kan de natuurlijke persoon de toepassing van het verlaagd tarief van art. 2.9.4.2.1. VCF bekomen gesteld dat ook aan alle andere voorwaarden (max. KI, onroerend bezit, …) is voldaan.

 

Vlabel sluit zich hiermee aan bij het federaal standpunt vervat in RJ R 53²/13-01.

 

---------

  • publicatie op 07.02.2017

 

OPMERKING: dit standpunt geldt ook voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044.