Verkooprecht van 5% - Verhoging van het max. KI wegens kinderlast

Standpunt nr. 17008 dd. 06.02.2017

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Voor de toepassing van het maximale KI bij de aankoop van een bescheiden woning wordt, bij een nieuw samengesteld gezin met gehuwden, de situatie van beide echtgenoten samen bekeken.

Op grond van art. 1.1.0.0.2, laatste lid, 3°, VCF zijn “kinderen ten laste” de kinderen die deel uitmaken van het feitelijk gezin van de verkrijger.

Ook indien het gaat over feitelijk samenwonende partners stelt Vlabel dat voor de verhoging van het max. KI wegens kinderlast de kinderen van de ene partner deel uitmaken van het feitelijk gezin van de andere partner.

 

---------

  • publicatie op 23.02.2017