Meeneembaarheid - Problematiek van een gedeeltelijke verkoop

Standpunt nr. 17014 dd. 03.04.2017

Artt. 2.9.5.0.1 en 3.6.0.0.6, §3 VCF


 

In een verrichting die aanleiding geeft tot toepassing van de meeneembaarheid, kan het gebeuren dat het V-element slechts de verkoop is van slechts een materieel of juridisch deel van het goed dat als oude hoofdverblijfplaats werd aangekocht (A1).

De regelgeving vereist niet dat het V-element betrekking moet hebben op de volledige A1.

Vlabel volgt trouwens de federale beslissing RJ R 61³ -VL/01-01 (zie standpunt 17021), die stelt dat er geen splitsing nodig is als A1 betrekking heeft op méér dan enkel de hoofdverblijfplaats.

Als het V-element betrekking heeft op een materieel deel van A1 en als de oude hoofdverblijfplaats in dit deel zit begrepen, zal de meeneembaarheid op het ogenblik van het derde element van de verrichting onmiddellijk volledig worden toegepast, d.w.z. zonder er rekening mee te houden dat er een niet-verkocht deel in het bezit van de betrokkene blijft.

Het spreekt vanzelf dat de meeneembaarheid dan geen tweede keer kan worden toegepast als ook het andere deel wordt verkocht.

Als het V-element echter betrekking heeft op een juridisch gedeelte (onverdeeld deel) van het V-element, wordt de meeneembaarheid op het ogenblik van het derde element van de verrichting slechts pro rata toegepast, rekening houdend met de omvang van het verkochte gedeelte.

Op het ogenblik van de verkoop van een volgend onverdeeld deel, kan de meeneembaarheid opnieuw pro rata worden toegepast, gesteld, uiteraard, dat nog is voldaan aan de chronologievereisten en zonder dat het maximum kan worden overschreden.

 

Voorbeelden:

Eerste geval

A1:         appartement + garage

V1a        appartement

A2          nieuwe hoofdverblijfplaats

V1b        garage

Bij A2 kan de meeneembaarheid door verrekening volledig worden toegepast. Bij V1b kan er geen meeneembaarheid door teruggave meer worden toegepast.

Tweede geval

A1: Aankoop van een huis met stuk grond (aanhorigheid)

A2: Koper koopt een nieuwe woning

V1a: Verkoop huis (zonder het stuk grond)

V1b: Verkoop stuk grond

Bij V1a kan de meeneembaarheid door teruggave volledig worden toegepast. Bij V1b kan er geen meeneembaarheid door teruggave meer worden toegepast.

Derde geval

A1: aankoop woning

V1: verkoop woning voor 2/3 onverdeeld

A2: aankoop nieuwe woning

Bij A2 kan de meeneembaarheid door verrekening worden toegepast voor 2/3.

Als vervolgens het overige 1/3 wordt verkocht, kan de meeneembaarheid door teruggave worden toegepast voor het overige 1/3, gesteld dat de chronologie van de verrichting in orde is.

 

--------------

  • publicatie op 05.05.2017

 

Standpunten verkooprecht