Aankoop van landgoederen/persoonlijke uitbating

Standpunt nr. 17025 dd. 03.05.2017

Art. 2.9.4.2.1.VCF


 

X is professioneel actief als beherend vennoot in een landbouwvennootschap (LV) en is actueel nog geen eigenaar van enig onroerend goed.

Thans wenst hij over te gaan tot aankoop van landbouwgrond en daarbij te genieten van artikel 2.9.4.2.1, §1 VCF (aankoop landgoed). De uitbating (exploitatie) van de aangekochte grond zou echter door genoemde LV gebeuren.

Artikel 2.9.4.2.1, §2, 5°, a), VCF vereist een persoonlijke uitbating. Aan deze vereiste is ook voldaan als het landgoed door een landbouwvennootschap wordt geëxploiteerd.  Immers, men kan volgens het Wetboek van vennootschappen enkel beherend vennoot zijn van een landbouwvennootschap indien men het bedrijf persoonlijk exploiteert.

 

----------

  • publicatie op 23.05.2017