Verkooprecht onroerend erfgoed – Privatieve kavel in een beschermd monument

Standpunt nr. 17041 dd. 04.09.2017

Art. 2.9.4.2.10. VCF


 

Niettegenstaande het strikt genomen niet om de geheelheid eigendom van een beschermd monument gaat, maar om een deel van een beschermd monument, kan bij de verkoop van een privatieve kavel in een beschermd monument het gunsttarief van art. 2.9.4.2.10. VCF wel worden toegepast.

Een voorwaarde is dat er een beheersplan bestaat (of kan bekomen worden) voor het beschermd monument als geheel en dat de investering gebeurt aan het aangekochte privatief deel. De werken moeten in het beheersplan zijn opgenomen.

 

Hetzelfde geldt omgekeerd als er een onroerend goed wordt aangekocht dat maar voor een deel als monument is beschermd. Het gunsttarief kan dan voor het volledige goed worden genoten.

De investering moet gebeuren aan het deel dat als monument is beschermd en de werken moeten opgenomen staan in het beheersplan.

 

----------

  • publicatie op 18.09.2017