Wettelijke erfdienstbaarheid

Standpunt nr. 18007 dd. 19.02.2018

Art. 2.9.1.0.1 VCF


 

Het toestaan aan Elia (netwerkbeheerder) van een erfdienstbaarheid voor het aanleggen van elektrische leidingen tegen een vergoeding moet worden beschouwd als de conventionele bevestiging van een wettelijke erfdienstbaarheid.

Bijgevolg is op deze overeenkomst geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd vermits de erfdienstbaarheid bestaat uit kracht van de wet.

Hiermee volgt Vlabel de federale RJ R 44/18/01

 

----------

- gepubliceerd op 12.03.2018