Toebedeling onroerend goed aan vennoten die aandelen bezitten VG/BE

Standpunt nr. 18016 dd. 14.05.2018

Art. 2.9.1.0.4, derde lid VCF


 

Art. 2.9.1.0.4, 3e lid VCF is van toepassing indien de afgifte van het onroerend goed aan de vennoten - in het kader van de ontbinding-vereffening van een personenvennootschap - zuiver en eenvoudig gebeurt. Voornoemde afgifte moet m.a.w. het loutere gevolg zijn van een wettelijk mechanisme, en mag noch overdragend noch aanwijzend van aard zijn.

Indien de vennoten de aandelen in volle eigendom aanhielden, komt een zuivere en eenvoudige afgifte neer op de afgifte van het onroerend goed pro rata hun respectieve rechten in de vennootschap (dit stemt overeen met het federaal standpunt RJ R 129/06-02).

Indien de vennoten de aandelen evenwel in blote eigendom/vruchtgebruik aanhielden, aanvaardt VLABEL dat ongeacht of de toebedeling van het onroerend goed al dan niet in de statuten is geregeld, artikel. 2.9.1.0.4, 3e lid VCF van toepassing is wanneer:

- het onroerend goed toekomt aan de vruchtgebruikers én blote eigenaars in verhouding tot hun respectieve rechten in de vennootschap

- het onroerend goed toekomt aan de blote eigenaars alleen in verhouding tot hun rechten in de eigendom in de vennootschap.

 

---------------

  • publicatie op 05.06.2018