Nieuw verkooprecht - voorwerp van de aankoop

Standpunt nr. 18031 dd. 03.05.2018


(Nieuwe) artt. 1.1.0.0.2,  12de lid, 6° en 2.9.7.0.5 VCF

 

OPMERKING

Dit standpunt werd geïntegreerd in standpunt nr. 20052 dd. 13.07.2020.