Voorwaarden voor het behoud van de verlaagde tarieven van 7%, 6% en 1% voor de eigen woning

Standpunt nr. 18045 dd. 28.05.2018

Artt. 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 en 2.9.4.2.14 VCF


 

A. Tijdige inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister voor het behoud van de verlaagde tarieven van 7%, 6% en 1% voor de eigen woning (artt. 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 en 2.9.4.2.14 VCF)
 

1. Duur van de inschrijving

De VCF bepaalt geen minimumduur voor de inschrijving als voorwaarde voor het behoud van de verlaagde tarieven.

De verlaagde tarieven worden dus ingetrokken als de koper, binnen de gestelde termijn, nooit zijn hoofdverblijfplaats in het goed heeft gevestigd. De vestiging van de hoofdverblijfplaats moet blijken uit een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

Standpunten 14025-2 gelden dus eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven, met dat verschil dat de vestiging van de hoofdverblijfplaats moet blijken uit een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

2. Plaats waar de inschrijving moet worden genomen

Voor het voldoen aan de inschrijvingsverplichting voor het behoud van het verlaagd tarief, moet de inschrijving gebeuren op het adres van de aangekochte woning.

Het moet dus niet noodzakelijk gaan om dezelfde woning. Een nieuwe woning, die is opgericht op hetzelfde adres van de gesloopte woning, voldoet eveneens.

Standpunt 16087 geldt dus eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven.

3. Inroepen van overmacht bij niet-tijdige inschrijving

De Vlaamse belastingdienst aanvaardt overmacht als algemeen rechtsbeginsel zelfs als het niet uitdrukkelijk in de regelgeving is voorzien en past dit toe over alle Vlaamse belastingen heen.

Overmacht kan zowel worden ingeroepen voor de aanvullende rechten als voor de belastingverhoging.

Standpunten 14013 en 15097/1 gelden dus eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven.

 

B. Uitvoeren IER voor behoud van het tarief van 6% (art. 2.9.4.2.12 VCF)

Als de aankoop gebeurt door verschillende kopers, moet elke koper die het tarief van 6% wenst, de verbintenis aangaan de vereiste IER te zullen uitvoeren.

De uitvoering van de IER zal worden gecontroleerd aan de hand van het EPB. Er zal echter niet worden nagegaan wie heeft bijgedragen in de betaling van de facturen.

 

C. Afsluiten van het huurcontract voor behoud van het SVK-tarief van 7% (art. 2.9.4.2.13 VCF)

Als de aankoop gebeurt door verschillende kopers, moet elke koper die het tarief van 7% wenst, de verbintenis aangaan dat het vereiste huurcontract zal worden afgesloten.

Deze verbintenis zal als nagekomen worden beschouwd als de huurovereenkomst is afgesloten door diegenen die hier volgens het burgerlijk recht bevoegd voor zijn (bv. de vruchtgebruiker(s) in het geval van een gesplitste aankoop).

 

--------

- publicatie op 29.05.2018