Teruggave van 3/5 in combinatie met het verlies van de verlaagde tarieven van 7% of 6%

Standpunt nr. 18046 dd. 28.05.2018

Artt. 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12, 2.9.4.2.13 en 3.6.0.0.6, §2 VCF


 

Een verzoek tot teruggave van 3/5 in het kader van artikel 3.6.0.0.6, §2 VCF veronderstelt dat de koper het verkooprecht van 10% heeft voldaan.

De koper zal dus in dit geval hoe dan ook 3% of 4% aanvullende rechten moeten betalen, zelfs al heeft hij voldaan aan de voorwaarden tot behoud van het gunsttarief.

De navordering van aanvullende rechten en van de belastingverhoging wegens het verlies van een gunstregeling moet los worden gezien van de teruggave in het kader van artikel 3.6.0.0.6, §2 VCF. Daarom moeten eerst de aanvullende rechten, die verschuldigd worden wegens het verlies van de genoten gunstregeling worden berekend, plus de hierop toepasselijke belastingverhoging. Pas daarna wordt de teruggave van 3/5 berekend, uiteraard rekening houdend met de in het totaal op de aankoop betaalde en nog te betalen rechten. De belastingverhoging is niet vatbaar voor teruggave.

Tenslotte wordt de balans gemaakt van de na te vorderen sommen en van de terug te geven sommen.

Standpunt 14022 geldt dus eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven van 7% en van 6%, met dat verschil dat de belastingverhoging niet verschuldigd is als de koper ondertussen aan alle voorwaarden voor het behoud van het verlaagde tarief heeft voldaan.

 

--------

- publicatie op 29.05.2018