Kwalificatie van het aangekochte goed als woning

Standpunt nr. 18058 dd. 25.07.2018

Artt. 1.1.0.0.2, 12de lid, 6°, 2.9.4.2.11 e.v. en 2.9.7.0.5 VCF


 

OPMERKING

Dit standpunt werd geïntegreerd in standpunt nr. 20052 dd. 13.07.2020.