Nieuwe definitie "woning" VCF - Toepassingsgevallen (begrip "hoofdzakelijk"  & toekomstige bestemming)

Standpunt nr. 18072 dd. 01.10.2018

Artt. 1.1.0.0.2., twaalfde lid, 6°; 2.9.4.2.11. e.v., 2.9.7.0.5. VCF


 

OPMERKING

Dit standpunt werd geïntegreerd in standpunt nr. 20052 dd. 13.07.2020.