Beroepspersoon – bevrijdende wederverkoop

Standpunt nr. 19067 dd. 30.09.2019

Art. 2.9.4.2.5 VCF


 

Als een beroepspersoon een grond heeft aangekocht tegen het tarief van 4%, hierop een verkaveling realiseert en de verkavelingsvergunning voorziet dat de verkavelaar de gedeelten waarop wegenis en groenvoorziening moeten worden aangelegd, kosteloos moet overdragen aan de gemeente, wordt deze overdracht beschouwd als een overdracht onder bezwarende titel in de zin van artikel 2.9.4.2.5 VCF. Het feit dat er geen geldelijke tegenprestatie wordt betaald voor de overdracht, belet in deze context immers niet dat het gaat om een overdracht onder bezwarende titel.

Om bevrijdend te zijn moet de overdracht uiteraard gebeuren binnen de door artikel 2.9.4.2.5 VCF voorziene termijn.

Vlabel sluit zich met dit standpunt aan bij de federale beslissing RJ R 64/02-01.

 

-----------

  • publicatie op 22.10.2019