Beroepspersoon – bevrijdende wederverkoop

Standpunt nr. 19067 dd. 23.11.2020

Art. 2.9.4.2.5 VCF


 

Als een beroepspersoon een grond heeft aangekocht tegen het tarief van 4%, hierop een verkaveling realiseert en de verkavelingsvergunning voorziet dat de verkavelaar de gedeelten waarop wegenis en groenvoorziening moeten worden aangelegd, kosteloos moet overdragen aan de gemeente, wordt deze overdracht beschouwd als een overdracht onder bezwarende titel in de zin van artikel 2.9.4.2.5 VCF. Het feit dat er geen geldelijke tegenprestatie wordt betaald voor de overdracht, belet in deze context immers niet dat het gaat om een overdracht onder bezwarende titel.

Het perceel waarvoor de beroepspersoon zich heeft verbonden om het kosteloos over te dragen aan de gemeente, wordt echter niet in aanmerking genomen om te beoordelen of de beroepspersoon het volledige voorwerp van zijn aankoop heeft vervreemd binnen de termijn van artikel 2.9.4.2.5 VCF. De niet-tijdige overdracht van dit perceel is dus m.a.w. geen beletsel voor het behoud van het gunstregime.

 

-----------

  • wijziging op 23.11.2020, publicatie op 07.12.2020
  • oorspronkelijk standpunt van 30.09.2019, publicatie op 22.10.2019