Afhankelijke en onafhankelijke bepalingen en ruil: bijlage 1

Standpunt nr. 19070 dd. 14.04.2020


Onderstaande tekst is een bijlage van standpunt 19070.

 

Bijlage1 : Schema: 1 scriptum tussen dezelfde partijen met meerdere overdrachten van onroerende goederen die juridisch elkaars oorzaak zijn:

1. PRINCIPE

 

Overdracht 1 door A aan B

Overdracht 2 door B aan A

 

Verwijzingen naar bijlage 2

Burgerrechtelijk overdragend

Burgerrechtelijk overdragend

 

Vb C I

Verkooprecht

Verkooprecht

Heffingstechniek RUIL: 1 x hoogste recht – regel WAB-WOB speelt niet

Vb B III

Verkooprecht

Verdeelrecht

WAB (1 x heffen hoogste recht

Vb. D 2

Verdeelrecht

Verdeelrecht

Heffingstechniek verdeling: verdeelrecht op elk verdeeld goed (hetzij op geheelheid, hetzij op afgestaan deel)- regel WAB speelt niet

2)

Burgerrechtelijk overdragend

Burgerrechtelijk aanwijzend

 

Vb A 1

Verkooprecht

Verdeelrecht

WOB (2 x heffen)

Vb D 1

Verdeelrecht

Verdeelrecht

Heffingstechniek verdeling: verdeelrecht op elk verdeeld goed

3)

Burgerrechtelijk aanwijzend

Burgerrechtelijk aanwijzend

 

Vb D 3

Verdeelrecht

Verdeelrecht

Heffingstechniek verdeling: verdeelrecht op elk verdeeld goed

 

2. UITZONDERING bij derde verkrijger bij overeenkomst waar de fiscale aard (overdragend – steeds verkooprecht) primeert

Verwijzingen naar bijlage 2

Burgerrechtelijk overdragend

Fiscaal overdragend want derde - verkrijger bij overeenkomst

 

Vb C II 2

Verkooprecht

Verkooprecht

Heffingstechniek ruil: 1 x hoogste recht (regel WAB/WOB speelt niet)

Vb B II 1

Verdeelrecht

Verkooprecht

WAB (1x heffen hoogste recht)

2)

Burgerrechtelijk aanwijzend

Fiscaal overdragend want derde-verkrijger bij overeenkomst

 

Vb A 2

Verdeelrecht

Verkooprecht

WOB (2 x heffen)

3)

Fiscaal overdragend want derde-verkrijger bij overeenkomst

Fiscaal overdragend want derde-verkrijger bij overeenkomst

 

Vb C II 1

Verkooprecht

Verkooprecht

Heffingstechniek ruil: 1 x hoogste recht

 

---------------

- publicatie op 28.04.2020