Bij de prijs te voegen last voor de heffing van het verkooprecht

Standpunt nr. 20036 dd. 27.04.2020

Art. 2.9.3.0.1, §1 VCF


 

De aan de koper van een grond opgelegde verplichting om op zijn kosten op het verkochte goed een muur te bouwen, dewelke die grond zal scheiden van het overblijvend eigendom van de verkoper, is een bij de prijs te voegen last.

Het is aan de partijen om deze last te schatten. Bij deze schatting mag rekening gehouden worden met de kans dat de verkoper later de mandeligheid zal willen verkrijgen en hiervoor een vergoeding zal moeten betalen aan de koper.

Met dit standpunt volgt Vlabel de federale beslissing R 45/03-06.

 

-------------

  • publicatie op 12.05.2020