Meldingsplicht binnen het kader van DAC 6 - Uitstel

Standpunt nr. 21004 dd. 01.02.2021


 

Een Europese richtlijn (zgn. DAC6) verplicht fiscale tussenpersonen tot melding van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de bevoegde autoriteit. Concreet werd deze richtlijn omgezet door het decreet van 26/6/2020 tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Op basis van een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten werd eerder besloten om een uitstel te verlenen van de meldingsplicht van de grensoverschrijdende constructies. (SP nr. 20051). Ingevolge deze beslissing zou de eerste 30-dagen periode pas beginnen te lopen vanaf 1 januari 2021.

Omwille van het feit dat de huidige gezondheidscrisis voor moeilijkheden kan zorgen in de opstartfase van de meldingen (o.a. in de communicatie tussen meldingsplichtige intermediairs en de relevante belastingplichtigen), wordt besloten om voor constructies die in de loop van de maanden januari en februari 2021 moeten worden gerapporteerd, een uitstel toe te kennen tot en met 28 februari 2021. De voorziene sancties voor niet-tijdige indiening zullen tijdens deze periode niet worden toegepast.

 

--------------

  • publicatie op 03.02.2021