Boete voor fabrikanten/invoerders bij niet aangeven toestel voor opname in repertorium

Standpunt nr. 19011 dd. 21.01.2019 

Art. 3.12.4.0.1. VCF


 

De fabrikant of invoerder van een toestel (of wie als dusdanig optreedt) moet voor elk nieuw model van een automatisch ontspanningstoestel of een wijziging van het spel een aangifte tot fiscale rangschikking indienen, zodat het automatisch ontspanningstoestel kan worden gerangschikt in het repertorium.

Het tarief van de belasting wordt bepaald op basis van de categorie vermeld in het repertorium. Indien voor een opgesteld automatisch ontspanningstoestel geen aangifte tot fiscale rangschikking werd ingediend wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

Bv. de eigenaar van een toestel stelt een automatisch ontspanningstoestel van categorie E (tarief 150 euro) op in een lunapark. Bij controle blijkt dat dit toestel niet in het repertorium staat. De controleur legt een ambtshalve rangschikking op voor dit automatisch ontspanningstoestel (tarief categorie A = 4.000 euro).

Aangezien het niet indienen van een aangifte tot fiscale rangschikking zware gevolgen heeft voor de eigenaar van een automatisch ontspanningstoestel, legt VLABEL het bedrag van de administratieve geldboete voor deze overtreding vast op 1.250 euro.

---------

  • publicatie op 24.01.2019

 

Standpunten belasting op automatische ontspanningstoestellen