Belasting op spelen en weddenschappen - Termijn indienen aangifte

Standpunt nr. 19005 dd. 07.01.2019


 

Artt. 3.3.1.0.15. en 3.18.0.0.15/2 VCF

 

De VCF bepaalt dat de inrichter van spelen of weddenschappen op de eerste werkdag van de maand een aangifte voor de verrichtingen gerealiseerd in de vorige maand moet indienen. De inrichter van weddenschappen moet bijvoorbeeld op 1 februari een aangifte indienen voor de opbrengsten van de weddenschappen ingericht in de maand januari.

Het is echter administratief niet haalbaar om alle gegevens te verzamelen voor het indienen van de aangifte op de eerste werkdag van de maand volgend op de verrichtingen. Spelers kunnen bijvoorbeeld tot 31 januari middernacht inzetten op online weddenschappen. Het is dan voor de inrichter niet haalbaar alle gegevens tegen 1 februari te verzamelen en te verwerken ter voorbereiding van de aangifte.

Om deze reden voorziet VLABEL een tolerantie op de indieningstermijn: de aangifte moet worden ingediend binnen de eerste 5 werkdagen van de maand volgend op de verrichtingen (bv. de inrichter van weddenschappen moet ten laatste op 7 februari een aangifte indienen voor de opbrengsten van de weddenschappen ingericht in de maand januari).

Indien deze termijn overschreden wordt, worden een ambtshalve taxatie en een belastingverhoging van 20% voorzien.

 

---------

  • publicatie op 10.01.2019