Belasting op spelen en weddenschappen - Gratis credits bij online spelen en weddenschappen

Standpunt nr. 19013 dd. 21.01.2019

Art. 2.12.3.0.1 VCF


 

Bij online spelen en weddenschappen worden dikwijls gratis credits of bonussen aan de spelers aangeboden. In de praktijk worden deze bonussen niet systematisch uitgekeerd aan de speler: de organisatoren van kans- en geldspelen verbinden vaak de vrije beschikking over de bonussen aan een verplichting tot het inzetten van die bonussen voor een bepaald aantal keren (‘turnaround-vereiste').

Online spelen en weddenschappen worden belast op de opbrengst. Het tarief bedraagt 11%. De opbrengst wordt berekend door de uitgekeerde winsten af te trekken van de ingezette sommen. Organisatie- en publicatiekosten mogen niet van de ingezette sommen worden afgetrokken.

 

Vlabel hanteert de volgende berekening van de opbrengst voor de online spelen en weddenschappen.

  • De gratis credits/bonussen zonder turn-around vereiste (NTAV)

  • kunnen worden beschouwd als uitgekeerde winst als deze effectief worden uitbetaald aan de speler. Het bedrag van de uitgekeerde bonussen zonder turn-around vereiste mag dan worden afgetrokken van de ingezette sommen bij de berekening van het belastbaar bedrag;

  • kunnen worden beschouwd als inzet als de speler deze effectief mee inzet. De ingezette bonussen zonder turn-around vereiste kunnen dan worden opgeteld bij de ingezette sommen bij de berekening van het belastbaar bedrag.

De belastingplichtige moet in de  bijlage bij de online aangifte een onderscheid maken tussen

  • de inzetten

  • de uitgekeerde winsten

  • de toegekende gratis credits (met aanduiding of er al dan niet een turn-aroundvereiste van toepassing is). 

  • Wanneer de toegekende bonussen onderworpen zijn aan een 'turnaround-vereiste' (TAV) dienen deze nooit in aanmerking te worden genomen voor de berekening van de opbrengst. Ze worden dus noch afgetrokken als uitgekeerde winst, noch opgeteld bij de ingezette sommen.

 

Als de belastingplichtige in de aangifte niet verduidelijkt om welk type gratis credits/bonussen het gaat, worden deze beschouwd als gratis credits/bonussen zonder turn-around vereiste (NTAV).

 

---------

  • publicatie op 24.01.2019