Vrijstelling OV gezinswoning onthaalouders

Standpunt nr. 17059 dd. 13.11.2017

Art. 2.1.6.0.1, eerste lid, 1° VCF


 

Wanneer onthaalouders kinderopvang in hun gezinswoning organiseren, voldoen zij niet aan de voorwaarde dat het onroerend goed hoofdzakelijk bestemd is tot een soortgelijke weldadigheidsactiviteit aangezien de hoofdzakelijke bestemming bij een gezinswoning niet de kinderopvang op zich is, maar wel de bewoning betreft.

Zolang het gebouw dus hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt, zal er geen mogelijkheid zijn om van de vrijstelling OV te kunnen genieten.

Dit betekent ook dat wanneer onthaalouders hun opvang organiseren in een ander (gehuurd) onroerend goed, de vrijstelling in principe wel zal toegekend kunnen worden.

 

-----------

  • publicatie op 05.12.2017
Standpunten onroerende voorheffing