Vrijstelling OV voor onroerende goederen of delen ervan bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst - Pastorie

Standpunt nr. 17068 dd. 27.11.2017

Art. 2.1.6.0.1, eerste lid, 1° VCF


 

Wanneer de pastorie dienstig is voor bewoning door de bedienaar van de eredienst voldoet zij niet aan de voorwaarde dat het onroerend goed hoofdzakelijk bestemd is voor de uitoefening van de eredienst aangezien de hoofdzakelijke bestemming van de pastorie dan de bewoning door de bedienaar van de eredienst betreft.

Zolang het gebouw dus hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt, al dan niet door de bedienaar van de eredienst, zal er geen mogelijkheid zijn om van de vrijstelling OV te kunnen genieten. Indien het mogelijk is het onroerend goed op te splitsen in onderscheiden kadastrale percelen met enerzijds ruimten voor een bewoningsfunctie en anderzijds ruimten dienstig voor de uitoefening van de eredienst kan voor laatst bedoelde kadastrale percelen wel vrijstelling worden bekomen.

 

-----------

  • gepubliceerd op 15.12.2017
Standpunten onroerende voorheffing