Interpretatie begrip “geëigende bestemming” in het kader van de vrijstelling “zonevreemd wordt zone-eigen”

Standpunt nr. 15139 dd. 26.10.2015

Art. 2.6.5, 4°, 6° en 7° VCRO


 

Bij de beoordeling van de voorwaarde “geëigende bestemming” in artikel 2.6.5., 4°, 6° en 7° VCRO  moeten de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden onderzocht om na te gaan of de constructie thuishoort binnen de nieuwe bestemming, m.a.w. is deze constructie zone-eigen.

 

---------

publicatie op 10.11.2015

 

Standpunten planbatenheffing