Vereffening verdeling van een ontbonden huwgemeenschap - Terugname van ingebrachte onroerende goederen

Standpunt nr. 15059 dd. 20.04.2015

Art. 2.10.1.0.1. VCF


 

Er wordt volgend onderscheid gemaakt:

  • als in het huwcontract is voorzien dat de inbrengende echtgenoot de ingebrachte goederen in het geval van echtscheiding zal terugnemen (m.a.w. de betrokken echtgenoot heeft geen keuze), gaat het om de vervulling van een ontbindende voorwaarde waarop geen registratiebelasting verschuldigd is. Dat de echtgenoot een betaling aan de andere echtgenoot moet doen, verandert hier niets aan;

  • als in het huwcontract is voorzien dat de inbrengende echtgenoot de ingebrachte goederen in het geval van echtscheiding kan terugnemen (m.a.w. de betrokken echtgenoot heeft wel een keuze), gaat het om een verdeling waarop het verdeelrecht van toepassing is.

De federale administratieve beslissing RJ R 109, 1°-2°/09-02 wordt gevolgd.

----------

publicatie op 05.05.2015

 

Standpunten verdeelrecht