Omzetting vruchtgebruik

Standpunt nr. 15178 dd. 21.12.2015

Art. 2.10.1.0.1,3° VCF


 

Artikel 2.10.1.0.1, 3° VCF voorziet dat het verdeelrecht eveneens van toepassing is op de omzetting van vruchtgebruik vermeld in artikel 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is.

Onder “omzetting van vruchtgebruik vermeld in artikel 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek” vallen de volgende verrichtingen:

  • inwisseling van vruchtgebruik dat de langstlevende partner door het overlijden heeft verkregen tegen blote eigendom van andere goederen van de erfelijke boedel;
  • afstand van vruchtgebruik dat de langstlevende partner door het overlijden heeft verkregen tegen een geldsom of een geïndexeerde en gewaarborgde rente;
  • afkoop, door de langstlevende partner, van de blote eigendom van het preferentieel onroerend  goed (d.i. de voornaamste gezinswoning).

Hiermee volgt Vlabel het federale standpunt zoals verwoord in RJ R109, 3°/02-01.

 

--------------

- publicatie op 14.01.2016