Aankoop tijdens echtscheidingsprocedure

Standpunt nr. 16086 dd. 20.09.2016

Art. 2.10.1.0.1 VCF


 

Indien een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, tijdens de echtscheidingsprocedure een onroerend goed aankoopt met tussenkomst van de andere echtgenoot, is dit in principe een gemeenschappelijk goed zolang de echtscheiding niet is uitgesproken. Na het uitspreken van de echtscheiding wordt dit goed echter een eigen goed en dit met terugwerkende kracht.

Vlabel houdt rekening met deze terugwerkende kracht, zodat er geen verdeelrecht zal verschuldigd zijn.

Vlabel volgt hiermee het federale standpunt, zoals verwoord in RJ R 109, 1°-2°/17-01.

 

--------------

  • publicatie op 04.10.2016