Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

Standpunt nr. 17048 dd. 02.10.2017

Art. 2.10.1.0.1, 3° VCF


 

Het nieuwe erfrecht (vanaf 01.09.2018) voorziet een nieuwe mogelijkheid van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Als er van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, ontstaat er een onverdeeldheid tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen.

De omzetting van vruchtgebruik valt onder de toepassing van artikel 2.10.1.0.1, 3° VCF (verdeelrecht).

Er zal door Vlabel niet tweemaal verdeelrecht worden geheven als de langstlevende en de kinderen in één akte overgaan tot zowel de omzetting van het vruchtgebruik als tot een verdeling.

----------

- publicatie op 12.03.2018