Belastbare grondslag bij verdeling

Standpunt nr. 15112 dd. 10.08.2015

Art. 2.10.3.0.1. VCF


 

Overeenkomstig art. 2.10.3.0.1 VCF is de primaire belastbare grondslag van het verdeelrecht de overeengekomen waarde. De overeengekomen waarde is de geldelijke waarde van de tegenprestatie die de afstandhouder aan de afstanddoener moet geven voor de afstand van het onroerend goed (“prijs + lasten”).

Er wordt vastgesteld dat, vooral bij regelingsakten tussen (ex-)echtgenoten of ex-partners, de overeengekomen waarde van het afgestane onroerend goed niet altijd duidelijk uit de akte blijkt, omdat de in de akte overeengekomen geldelijke prestaties vaak kaderen in een globaal akkoord en dus meer omvatten dan enkel de afstand van het onroerend goed.

Om te vermijden dat er aan de notarissen vaak aanvullende verklaringen moeten worden gevraagd, heeft Vlabel beslist in dergelijk geval de verkoopwaarde van het afgestane goed als belastbare grondslag te gebruiken.

Hiertoe moet een zogenaamde pro fisco- verklaring van de verkoopwaarde in de akte worden opgenomen.

 

-------------------

- publicatie op 03.09.2015

 

Standpunten verdeelrecht