Belastbare grondslag verdeelrecht

Standpunt nr. 16013 dd. 08.02.2016

Art. 2.10.3.0.1. VCF


 

Bij een verdeling of afstand tussen mede-eigenaars, die parten in volle en blote eigendom bezitten, zonder tussenkomst van de vruchtgebruiker(s) pro parte, en waarbij de onverdeeldheid met betrekking tot de eigendom ophoudt, is de belastbare grondslag van het verdeelrecht gelijk aan de waarde van de geheelheid volle eigendom min de waarde van de delen vruchtgebruik die bij de verrichting niet in beweging komen.

Voorbeeld:        

  • A en B bezitten elk 4/10 VE + 1/10 BE, C bezit 2/10 VRG
  • A staat al zijn parten af aan B
  • De belastbare grondslag voor het verdeelrecht bedraagt 10/10 VE – 2./10 VRG, hetzij 8/10 VE + 2/10 BE

Vlabel volgt hiermee het federaal standpunt, zoals verwoord in RJ R 110-111/04-02.

 

----------------

  • publicatie op 23.02.2016