Verdeelrecht 1% – Echtscheiding ondelinge toestemming (EOT) – Authentieke akte

Standpunt nr. 15077 dd. 26.05.2015

Art. 2.10.4.0.1. VCF


 

Voor de toepassing van het verdeelrecht 1% wordt een regelingsakte die onderhands werd opgemaakt niet aanvaard. De regelingsakte dient in authentieke vorm te worden opgemaakt. Artikel 1287 Ger.W. legt immers de verplichting op tot overschrijving op het hypotheekkantoor van een letterlijk uittreksel van de regelingsakte.

 

----------

publicatie op 08.06.2015

 

Standpunten verdeelrecht