Inwerkingtreding hervorming verkooprecht

Standpunt nr. 18030 dd. 03.05.2018


 

Vermits de toepassing van de oude dan wel nieuwe regelgeving van het verkooprecht gebeurt in functie van de datum waarop de koopovereenkomst werd gesloten, is het voor Vlabel cruciaal deze datum te kennen.

Daarom wordt gevraagd dat de notarissen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2018 systematisch een fiscale verklaring in de notariële verkoopakte zouden opnemen waarin wordt bevestigd op welke datum de koopovereenkomst werd gesloten.

Bij gerede twijfel kan Vlabel hieromtrent bewijsstukken opvragen (bv. de formele leningsaanvraag van de koper (ondertekend door de koper-lener en de financiële instelling), datum waarop de notaris gestart is met de voorbereidende opzoekingen met het oog op het verlijden van de akte).

 

--------

- publicatie op 23.05.2018