Toepassing boetes (Wb. Reg.) of belastingverhogingen (VCF) in geval van verzoek teruggave 3/5 gecombineerd met verlies klein beschrijf en/of abattement

Standpunt nr. 14022 dd. 22.12.2014

Art. 3.6.0.0.6; 3.18.0.0.12, eerste en tweede lid VCF


 

Een navordering van aanvullende rechten en van de belastingverhoging wegens het verlies van een gunstregeling moet los worden gezien van de teruggave in het kader van artikel 3.6.0.0.6, §2 VCF. Daarom moeten eerst de aanvullende rechten, die verschuldigd worden wegens het verlies van de genoten gunstregeling worden berekend, plus de hierop toepasselijke belastingverhoging. Pas daarna wordt de teruggave van 3/5 berekend, uiteraard rekening houdend met de in het totaal op de aankoop betaalde en nog te betalen rechten. De belastingverhoging is niet vatbaar voor teruggave.

Tenslotte wordt de balans gemaakt van de na te vorderen sommen en van de terug te geven sommen.

Indien zowel het abattement en het klein beschrijf werden genoten en beide gunstregelingen worden verloren, moet, voor de berekening van de aanvullende rechten en van de toepasselijke belastingverhogingen, eerst het verlies van het abattement worden geregeld en pas vervolgens het verlies van het klein beschrijf.

 

---------------

- publicatie op 19.04.2016

 

Standpunten verkooprecht