Ontbinding compromis - Uitgestelde eigendomsoverdracht

Standpunt nr. 15082 dd. 26.05.2015

Art. 2.9.2.0.1.; 2.9.4.2.9.; 3.6.0.0.6.; 3.10.4.4.4 .; 3.18.0.0.11 VCF


 

De federale standpunten RJ R 44/13-01 en R 19/18-05 worden overgenomen.

 

Nummer R 44/13-01

13. - Uitgestelde eigendomsoverdracht.

01. - Het beding in een onderhandse akte van verkoop van een onroerend goed, naar luid waarvan de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij het verlijden van de notariële verkoopakte, maakt het contract niet afhankelijk van een opschortende voorwaarde; het heeft geen ander gevolg dan een termijn te bepalen voor de uitvoering van een zuiver en eenvoudig contract.

Zo'n contract maakt het evenredig recht van verkoop onmiddellijk opvorderbaar.

Dit recht is immers verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de overeenkomst, die de overdracht bewerkt, is gesloten en niet slechts bij de eigendomsoverdracht zelf.

(Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, dd. 1 april 1966, Rec. gén., nr. 21.025. - bl. nr. E.E./79.284)

----------
JANUARI 1980 – 143

 

Nummer R 19/18-05

18. - Minnelijke ontbinding - Wederoverdracht.

05. - De minnelijke ontbinding van een verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht die tussenkomt vooraleer de eigendomsoverdracht effectief heeft plaatsgegrepen, brengt geen eigendomsoverdracht teweeg.

Op deze minnelijke ontbinding zijn geen registratierechten verschuldigd.

Dit is niet contradictorisch met het feit dat de registratierechten wel verschuldigd zijn op de oorspronkelijke verkoopovereenkomst.

(Arrest van het hof van beroep te Brussel, dd. 16 april 1999 - bl. nr. E.E./92.844)

----------

JANUARI 2000 - 91/5-3

 

----------

publicatie op 22.06.2015

 

Standpunten verkooprecht