Belastingverhoging bij ontbinding van een compromis wegens laattijdige aanbieding

Standpunt nr. 16050 dd. 02.05.2016

Art. 3.6.0.0.6. en 3.6.0.0.1. § 1, 2° VCF


 

Bij een ontbinding van een compromis (binnen de termijn van 1 jaar na datum compromis + nog niet authentiek) : geen belastingverhoging laattijdigheid als op het ogenblik van de berekening van de rechten op de compromis al een ontbinding gekend is. Ongeacht of deze ontbinding gelijk of niet gelijk met de compromis geregistreerd werd. (cfr. Antwoord VOU)

Stel dat een compromis laattijdig wordt geregistreerd, en de DBH taxatie rekent toch een belastingverhoging omdat hij nog geen ontbinding vindt, dan kan er ook ingegaan worden op een vraag om kwijtschelding als kan aangetoond worden dat de ontbinding binnen de andere decretaal voorziene voorwaarden is gebeurd.

 

---------------

- publicatie op 25.11.2016

 

Standpunten verkooprecht