Meeneembaarheid - Geldige V1

Standpunt nr. 16077 dd. 24.08.2016

Artt. 2.9.5.0.1 en 3.6.0.0.6, §3 VCF


 

Volgens de strikte bewoordingen van de artikelen 2.9.5.0.5 en 3.6.0.0.6, §3 VCF, moet het V-element in een verrichting die aanleiding geeft tot de meeneembaarheid:

  • ofwel een zuivere wederverkoop van de oude woning zijn;
  • ofwel een verdeling zijn waarbij alle rechten in de oude woning werden afgestaan.

Bij een ruime interpretatie van de term “verdeling” aanvaardt Vlabel dat alle rechtshandelingen die onder de toepassing van het verdeelrecht vallen (art. 2.10.1.0.1 VCF), en waarbij de betrokkene al zijn rechten in de oude woning afstaat, een geldig V-element zijn in een verrichting die aanleiding geeft tot de meeneembaarheid. Aldus wordt ook een omzetting van vruchtgebruik, die onder de toepassing valt van artikel 2.10.1.0.1, 3° VCF, beschouwd als een geldig V-element.

 

--------------

  • publicatie op 12.09.2016