Tarief 6 % (IER) via teruggave indien reeds in de akte 7 % werd gevraagd

Standpunt nr. 18049 dd. 11.06.2018

Art. 3.6.0.0.6 § 5 VCF


 

Artikel 3.6.0.0.6, §5 VCF voorziet dat de nieuwe verlaagde tarieven van het verkooprecht ook kunnen worden gevraagd bij wijze van teruggave, door de indiening van een verklaring waarin de vermeldingen die vereist zijn voor het verkrijgen van het tarief zijn opgenomen.

De vraag wordt gesteld of er van deze mogelijkheid ook gebruik kan worden gemaakt door een koper die aanvankelijk het tarief van 7% (art. 2.9.4.2.11 VCF) heeft genoten en die achteraf beslist ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren, waardoor de koper aanspraak zou kunnen maken op het tarief van 6% (art. 2.9.4.2.12 VCF).

Deze mogelijkheid bestaat inderdaad, maar voor de fiscale gevolgen ervan moet het nodige onderscheid worden gemaakt:

Eerste mogelijkheid: De verklaring wordt ingediend binnen de termijn van twee jaar na de authentieke aankoopakte waarop het tarief van 7% werd toegepast (zijnde de termijn waarbinnen de koper aan zijn inschrijvingsverplichting moet voldoen).

Er zal een teruggave gebeuren van 1% (7% - 6%). De termijn waarbinnen de koper zijn inschrijving moet nemen op het adres van het aangekochte goed bedraagt thans vijf jaar (en niet meer twee jaar) vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Tweede mogelijkheid: De verklaring wordt ingediend meer dan twee jaar na de authentieke aankoopakte waarop het tarief van 7% werd toegepast en de koper heeft nog niet aan zijn inschrijvingsverplichting voldaan

Vermits de koper niet heeft voldaan aan zijn inschrijvingsverplichting voor het behoud van het tarief van 7%, is de koper aanvullende rechten van 3% verschuldigd (10% - 7%), plus een belastingverhoging gelijk aan 20% van de aanvullende rechten.

Anderzijds heeft de koper recht op een teruggave van 4% (10% - 6%). De belastingverhoging is echter niet vatbaar voor teruggave.

De termijn waarbinnen de koper zijn inschrijving moet nemen op het adres van het aangekochte goed bedraagt thans vijf jaar vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Derde mogelijkheid: De verklaring wordt ingediend meer dan twee jaar na de authentieke aankoopakte waarop het tarief van 7% werd toegepast en de koper heeft ondertussen tijdig, binnen de termijn van twee jaar na de authentieke aankoopakte, aan zijn inschrijvingsverplichting voldaan

Er zal een teruggave gebeuren van 1% (7% - 6%).

 

-----------

  • publicatie op 28.06.2018