Belastingverhoging voor verlies klein beschrijf in combinatie met meeneembaarheid

Standpunt nr. 16048 dd. 18.04.2016

Art. 3.18.0.0.11, 1ste lid, 7° VCF


 

Bij SP 16023 werd beslist dat aanvullende rechten kunnen worden voldaan met meeneembare rechten, als het PMB van de betrokken koper nog niet was uitgeput op het ogenblik van de initiële heffing.

Vermits de meeneembaarheid een wijze van betaling van de verschuldigde rechten is, moeten de belastingverhogingen worden berekend rekening houdend met het bedrag van de aanvullende rechten vóór de toepassing van de meeneembaarheid. Enkel op die manier worden de belastingplichtigen op dezelfde manier behandeld, wat de belastingverhoging betreft.

Voorbeeld

Initiële heffing: 100.000 x 5% = 5.000

De koper had een PMB van 12.000 waarvan 5.000 werd gebruikt.

Thans verlies klein beschrijf, waardoor er een aanvullende heffing moet gebeuren.

100.000 x 10% = 10.000 – 5.000 (reeds geheven) = 5.000

Belastingverhoging: 5.000 x 20% = 1.000

De aanvullende rechten zijn betaalbaar met het resterende PMB. De belastingverhoging moet in geld worden betaald.

 

-----------------

 - gepubliceerd op 29.01.2018

 

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044 en SP 18047.