Laattijdige registratie – Belastingverhoging

Standpunt nr. 16082 dd. 20.09.2016

Art. 3.18.0.0.11 VCF


 

Voor een onderhandse akte, die een rechtshandeling bevat die binnen het toepassingsgebied van de registratiebelasting valt, maar die gebeurd is onder een opschortende voorwaarde, ontstaat de registratieverplichting - evenals de opeisbaarheid van de registratiebelasting – pas op het ogenblik dat de voorwaarde is vervuld.

Er moet dan, binnen de vier maanden na de vervulling van de voorwaarde, een akte of verklaring ter registratie worden aangeboden waarin wordt verklaard dat de voorwaarde is vervuld. Deze akte of verklaring is de titel voor de heffing van de registratiebelasting.

In het geval van laattijdigheid neemt Vlabel de volgende houding aan wat betreft de belastingverhoging van artikel 3.18.0.0.11 VCF.

Eerste mogelijkheid

Meer na vier maanden na de vervulling van de voorwaarde wordt een onderhandse verklaring ter registratie aangeboden.

De belastingverhoging is verschuldigd en wordt gevorderd van de partijen.

Tweede mogelijkheid

Binnen de vier maanden na de vervulling van de voorwaarde wordt een notariële akte opgemaakt, die tijdig doch buiten de vier maanden ter registratie wordt aangeboden.

Er is geen belastingverhoging verschuldigd.

Derde mogelijkheid

Binnen de vier maanden na de vervulling van de voorwaarde wordt een notariële akte opgemaakt, die laattijdig ter registratie wordt aangeboden.

De belastingverhoging is verschuldigd door de notaris.

Vierde mogelijkheid

Meer na vier maanden na de vervulling van de voorwaarde wordt een notariële akte opgemaakt, die zelf tijdig ter registratie wordt aangeboden.

De belastingverhoging is verschuldigd en wordt gevorderd van de partijen.

Vijfde mogelijkheid

Meer na vier maanden na de vervulling van de voorwaarde wordt een notariële akte opgemaakt, die zelf ook laattijdig ter registratie wordt aangeboden.

Er zijn twee belastingverhogingen verschuldigd, een door de partijen en een door de notaris.

Vlabel neemt hiermee dezelfde houding aan als de federale administratie.

 

------------------

  • publicatie op 03.10.2016