Belastingverhoging voor verlies verlaagd tarief indien de aanvullende rechten met meeneembare rechten worden betaald

Standpunt nr. 18047 dd. 28.05.2018

Art. 2.9.5.0.1. VCF


 

Bij standpunt 16023 werd beslist dat aanvullende rechten kunnen worden voldaan met meeneembare rechten, als het PMB van de betrokken koper nog niet was uitgeput op het ogenblik van de initiële heffing.

Vermits de meeneembaarheid een wijze van betaling van de verschuldigde rechten is, moeten de belastingverhogingen worden berekend rekening houdend met het bedrag van de aanvullende rechten vóór de toepassing van de meeneembaarheid. Enkel op die manier worden de belastingplichtigen op dezelfde manier behandeld, wat de belastingverhoging betreft.

 

Voorbeeld

Initiële heffing: (180.000 x 7%) – 5.600 = 7.000

De koper had een PMB van 12.000 waarvan 7.000 werd gebruikt.

Thans verlies van het tarief van 7%, waardoor er een aanvullende heffing moet gebeuren.

180.000 x 10% = 18.000 – 7.000 (reeds geheven) = 11.000

Belastingverhoging: 11.000 x 20% = 2.200

De aanvullende rechten zijn betaalbaar met het resterende PMB (5.000). De belastingverhoging moet in geld worden betaald.

Standpunt 16048 geldt dus eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven.

 

--------

- publicatie op 29.05.2018