Klein beschrijf – Overmacht

Standpunten nr. 14013 en nr. 14019 dd. 14.11.2016

Art. 2.9.4.2.1, § 2, 5° VCF


 

De Vlaamse belastingdienst aanvaardt overmacht als algemeen rechtsbeginsel zelfs als het niet uitdrukkelijk in de regelgeving is voorzien en past dit toe over alle Vlaamse belastingen heen.

Voor het behoud van het verlaagd verkooprecht van 5 % , het zogenaamd klein beschrijf bij de aankoop van een woning, is overmacht wel uitdrukkelijk in de regelgeving voorzien. De kopers  moeten zich ertoe verbinden zich in te schrijven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking die inschrijving behouden. Indien deze verbintenis niet kan worden nagekomen ten gevolge van een verandering in het gezinsleven van de koper(s), zoals  echtscheiding, aanvaardt de Vlaamse belastingdienst dat dit een geval van overmacht is zodat het verlaagd tarief van 5% behouden blijft. Beëindiging van de wettelijke of feitelijke samenwoning wordt eveneens aanvaard als overmacht op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de wettelijke of feitelijke samenwoning een zekere stabiliteit vertoonde. De Vlaamse Belastingdienst volgt dus het standpunt dat de FOD Financiën toepaste bij verandering in het gezinsleven van de kopers.

 

----------

  • schrapping al. 3, publicatie op 03.01.2017
  • oorspronkelijk standpunt van 17.11.2014, publicatie op 06.01.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18045.

 

 

Standpunten verkooprecht