Abattement - Begrip woning – Onderscheid woning/bouwgrond

Standpunt nr. 15018 dd. 24.06.2019

Art. 2.9.3.0.2, §2, 2° b) ; 2.9.5.0.2, 1ste lid 3° b) ; 3.6.0.0.6,3, 6de lid, 3° b) 2° VCF


 

Indien het aangekochte gebouw niet voldoet aan het begrip ‘woning’, en het dus de aankoop van een gebouwd onroerend goed dat nog niet tot bewoning is bestemd, maar door de aankoper bestemd wordt om tot woning te worden omgebouwd betreft, wordt het beschouwd als bouwgrond (zie art. 1.1.0.0.2., twaalfde lid, 6° en 7° VCF).

In deze situatie kunnen de kopers genieten van het abattement en voor de toepassing ervan beschikken de kopers over een termijn van 5 jaar om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.

Om te bepalen of het aangekochte gebouw een woning dan wel bouwgrond betreft (in de zin van voormelde definitie), zal VLABEL zich in eerste instantie baseren op de bewoordingen van de akte. Als de feitelijke elementen (vb. bijkomende informatie van de notaris, eventuele bewijsstukken bij bezwaar (of rechtszaak)) de bewoordingen van de akte tegenspreken zal VLABEL ook die feitelijke elementen in aanmerking nemen om te bepalen of het gaat om een bouwgrond dan wel een woning.

---------------

  • aangepast op 24.06.2019, publicatie op 27.06.2019
  • herschreven op 04.04.2016, publicatie op 19.04.2016

OPMERKING: dit standpunt kan niet worden doorgetrokken naar de nieuwe verlaagde tarieven voor de eigen woning, zie SP 18044: als het een bouwgrond betreft kunnen de kopers dus niet genieten van een verlaagd tarief.