Beroepspersonen – 3 wederverkopen binnen 5 jaar – Verkaveling

Standpunt nr. 15021 dd. 02.02.2015

Art. 2.9.4.2.4. §4 VCF


 

Indien een beroepspersoon een groot perceel bouwgrond aankoopt die bijvoorbeeld in 4 kleinere percelen wordt verkaveld, die hij vervolgens elk apart verkoopt, dan worden deze verkopen beschouwd als 4 wederverkopen.

 

------

publicatie op 03.03.2015

 

Standpunten verkooprecht