Beroepspersonen - Openbare verkoop door een gemeente

Standpunt nr. 15053 dd. 20.04.2015

Art. 2.9.4.2.4. VCF


 

Het verlaagde tarief voor beroepsverkopers is beperkt tot de verkopen uit de hand. Aankopen die door beroepsverkopers op openbare verkopen worden gedaan, zijn dus aan het gewone tarief onderworpen.

Een openbare verkoop door een gemeente echter, is geen openbare verkoop in de strikte zin van het woord, en wordt niet beschouwd als een openbare verkoop. Hier kan door de beroepsverkoper wel van het verminderde tarief worden genoten.

 

----------

publicatie op 05.05.2015