Meeneembaarheid na ruilverkaveling

Standpunt nr. 18021 dd. 19.03.2018

Art. 2.9.5.0.1. VCF


 

Als kopers na hun aankoop (A1) partij zijn bij een ruilverkaveling, waarbij het oorspronkelijk aangekochte goed wordt vervangen door een ander goed, waar de kopers hun hoofdverblijfplaats vestigen, treedt het andere goed van rechtswege in de plaats van het initieel aangekochte goed.

Als de betrokkenen vervolgens hun hoofdverblijfplaats verkopen (V1) en een nieuwe hoofdverblijfplaats aankopen (A2) - of in omgekeerde volgorde – kunnen betrokkenen aanspraak maken op de meeneembaarheid m.b.t. het verkooprecht dat op de initiële aankoop (A1) verschuldigd was, gesteld dat ook aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid is voldaan.

Vlabel volgt hiermee het federale standpunt, zoals verwoord in RJ R 61³-VL/08-01 en R 212bis-VL/09-01.

 

-----------

- publicatie op 02.05.2018