Kwalificatie van het aangekochte goed als woning

Standpunt nr. 18058 dd. 25.07.2018

Artt. 1.1.0.0.2, 12de lid, 6°, 2.9.4.2.11 e.v. en 2.9.7.0.5 VCF


 

Bij de aankoop van een pand dat volgens de kadastrale documentatie in hoofdzaak een “handelshuis” is, mag men niet enkel rekening houden met deze kadastrale kwalificatie, maar moet rekening worden gehouden met de reële situatie.

Als het pand in werkelijkheid hoofdzakelijk een woning is, mag het tarief van 7% worden toegepast voor het volledige pand.

Als het pand wel degelijk een handelshuis is, maar er een zelfstandige wooneenheid aanwezig is, mag de prijs worden gesplitst en kan het tarief van 7% worden toegepast voor het woongedeelte van de koper. Op het andere gedeelte wordt het tarief van 10% toegepast.

Als er in dit laatste geval geen splitsing van de prijs gebeurt, wordt het volledige pand belast met het tarief van 10%.

 

Zie ook standpunt 18031, waar de principes voor de aankoop van goederen die niet uitsluitend voor de eigen huisvesting van de koper(s) zijn bestemd, worden uiteengezet.

----------

  • publicatie op 06.09.2018