Commandverklaring bij vrijwillige openbare verkoop

Standpunt 15054 dd. 20.04.2015

Art. 2.9.6.0.1. VCF


 

Elke vrijwillige openbare verkoop, voor wat betreft de toepassing van art. 2.9.6.0.1. VCF, wordt geacht wettelijk gedaan te zijn onder de opschortende voorwaarde van hoger bod.

 

----------

publicatie op 05.05.2015

 

Standpunten verkooprecht