Ruil onbebouwde landgoederen - Kwalificatie "onbebouwd"

Standpunt nr. 19028 dd. 18.03.2019

Art. 2.9.6.0.4. VCF


 

Artikel 2.9.6.0.4 VCF stelt:

“Er wordt een vrijstelling van het verkooprecht verleend voor de ruilovereenkomsten van onbebouwde landeigendommen waarvan de oppervlakte van elk van de kavels niet meer bedraagt dan vijf hectare, op voorwaarde dat er tussen elk van de kavels geen waardeverschil of opleg is.”

 

Art. 2.9.6.0.4. VCF stelt duidelijk dat deze vrijstelling enkel kan worden toegepast op onbebouwde landeigendommen. Een landeigendom waarop landelijke gebouwen zoals stallen, hokken bergplaatsen enz.  staan, komt dus niet in aanmerking voor de vrijstelling.

 

Vlabel volgt hiermee de federale RJ R 72/01-01 niet.

 

------------

  • publicatie op 02.04.2019