Ruil van percelen wegens oprichting gebouw op verkeerd perceel - Belastbare grondslag verkooprecht

Standpunt nr. 15125 dd. 02.09.2015

Artt. 2.9.3.0.1 en 2.9.7.0.2. VCF


 

De RJ R 45/04-01 wordt gevolgd.

Nummer R 45/04-01

04. - Ruiling.

01. - De heffingsgrondslag der registratierechten die verschuldigd zijn op de akte van ruiling waarbij de eigenaar van een perceel grond, die bij misslag op het nevenliggend perceel heeft gebouwd, het perceel verkrijgt, waarop hij bouwde, mag vastgesteld worden zonder rekening te houden met de waarde van het door hem opgericht gebouw.

(Besl. 28 januari 1956, nr. E.E./73.142)

 

---------------

- publicatie op 29.09.2015